drs. Vivian F.C. Kleyn (MA), linguïst en reiskundige

home office:
Van Baerlestraat 7, 1071 AL Amsterdam
tel. 020-66 22 203

toerismestudioviviankleyn@hetnet.nl
www.toerismestudioviviankleyn.nl

www.teksttalenten.nl, www.drimble.nl De invloed van het reizen op de taal

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/437643 L'influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua

Raadslid (ged. 12 jr.) van de Bond van de ANWB
Raadslid (ged. 9 jr.) in duo bij politieke partij VOZ, voor Amsterdam Zuid
Secretaris (ged. 10 jr.) van Geotoer, vereniging voor docenten toerisme, reiskunde en recreatie
Voorzitter (ged. 30 jr.) diverse examencommisies in toerisme en reiskunde
Voorzitter (ged. 2 jr.)Vereniging Toeristisch Journalisten en PR-functionarissen
Voorzitter (ged. 3 jr.) Sociëteit voor oud-TourPRessers

 

From 1966 till 2004 average workweek 70 hours
From 2004 till 2014 average workweek 35 hours


Auteur Vivian Francina Catharina Kleyn
Titel L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua
Un'indagine lessicologica e lessicografica

Nederlandse titel : De invloed van het reizen op de taal
Internationale titel: The influence of the phenomenon travel on language

Begeleiders M. Scorretti, V. Lo Cascio
Jaar 2012
Pagina's 147
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Opleiding MA Italiaanse taal en cultuur
Trefwoorden Reiskunde; Linguistiek; Semantiek; Italiaans; Toerisme
ISBN 978 90 819843 00 NUR 616

Samenvatting
De invloed van het reizen op de taal is een lexicologisch en lexicografisch onderzoek dat de disciplines taalkunde (linguïstiek) en reiskunde (travelology) met elkaar confronteert.
Om te kunnen vaststellen of het fenomeen reizen veranderingen in talen teweegbrengt, gaat deze studie uit van de verschillende elementen waaruit een reis bestaat (vervoer, verblijf, vermaak, vorm en organisatie, e.d.) en legt verbanden tussen ontwikkelingen in taalgebruik en taalveranderingen enerzijds en genoemde reisfacetten anderzijds. Deze doctoraalthese bestudeert onder meer
- in welke mate reizen en toerisme bijdragen tot de ontwikkeling van Engels als communicatietaal world wide, en hoe zich dit voltrekt.
- de functie van linguïstische modellen zoals meroniemen, parataxis, iponiemen en eponiemen en hun relatie tot de reisspecialistische taal.
- hoe termen van de dagelijkse woordenschat inhoudelijk een andere betekenis krijgen in de vaktaal van de reiskundige. Bijvoorbeeld: handluggage en last minute.
- de toevoeging van neologismen aan het kernlexicon, veroorzaakt door het fenomeen reizen, zoals agritoerisme en reisverkeersbalans; dikwijls portmanteau of een samenstelling.
- of acroniemen zoals TGV en ANWB volwaardig deel uitmaken van het reiskundig corpus.
op welke wijze semantische veranderingen plaatshebben bij reisgerelateerde termen en uitdrukkingen.
Daarbij ontdekte ik de zigzag-betekenisbewegingen. Voorbeelden hiervan zijn social program en boutique hostel.

Curriculum vitae 2017

Name Vivian Francina Catharina Kleyn
Address Van Baerlestraat 7
1071AL Amsterdam
Tel. +31-(0)20-66 22 203 (+ fax)
E-mail toerismestudioviviankleyn@hetnet.nl
Website www.toerismestudioviviankleyn.nl
Nationality Netherlands
Date of birth 5 february 1946 place of birth: Amsterdam
Marital status single

- Education Tourism, Science, Ceria (French department), Brussels
- Hotel Marketing, Cornell University, New York
- Airport Management, University of Amsterdam
- Linguistics and literature, University of Florence
- Masters degree in linguistics, University of Amsterdam, specialization
- Lexicology in connection to Travelology

Languages Productive: Dutch, English, French, German, Italian and reasonable Modern Greek
Receptive: Spanish

General
Tourism studies in Brussels (1964), followed by a career in the field of travel:
building up the Tourist Information office VVV-Amstelveen (1966-1976)
starting up the private enterprise ToerismeStudio (1979),which flourishes up to present

Commissioned to:
- initiating a large range of schools, training programs and examination models in the field of tourism and hospitality, all over the Netherlands
- teaching travelology and tourism
- lectures and workshops in career guidance in the field of tourism at various colleges and secondary schools
- tutoring tourism in combination pratice in travel business
- publication of the standard book on Travelology and a Lexicon for Tourism, both first in its curriculum, - published by Hollands largest (1800 titles per year) publisher Wolters-Noordhoff

Publications authored: for complete list see appendix

Meanwhile continuously studying languages, resulting in entrance in university for the studies of linguistics, ending up in the specialization of lexicology and lexicography.
Masters degree at University of Amsterdam (language of communication: Italian)

Executed functions
- board HSMA, Hotel Sales Management Association (1976-1977)
- board Dutch Touring Club ANWB, Bondsraad (1992-2005)
- board of Geotoer, organization for teachers in tourism and travel
- councilor of VOZ, political party in Amsterdam Oud Zuid (2005-2014), portfolio Traffic, Transport and Entrepreneurship
- editorial staff magazine in the field of cultural and artistic publicity for ballet Vrienden van Het - Nationale Ballet
- board TourPress, Dutch organization for journalists and PR-functionaries in Travel, Tourism, Leisure and Recreation (function: president 2009-2012)
- board ToerSoos, society for ex-TourPress members (function: president 2014-2017)
- board of alumni section Italian at University of Amsterdam (2015- )


Work History
july 1979 – present self employed: ToerismeStudio (KvK 33.156.951)
february 1977 – july 1979 > LOI (Leiden), Institute for education by correspondence
initiation and development Tourism Education
[in those days the only government certified insitute for education by correspondence]
> SVATOR Examenraad, Foundation for education in the curriculum of tourism and leisure
> NWIT, Nederlands wetenschappelijk instituut voor Toerisme, teaching in the context of development tourism in Africa students from several African countries (lectures French spoken)
> meanwhile studies in languages and preparation for university entry
february 1976 – febr. 1977 Schiphol Frommer Hotel (American chain); Ibis Hotelchain (French)
february 1966 – febr. 1976 VVV-Amstelveen, managing director Tourist Information Office

Commitments table of contents

period: February 1966 – February 1976

firm : VVV-Amstelveen, Tourist Information Office for the city of Amstelveen, being
the airport city of Schiphol International Airport
duties/experience:
- managing director of this foundation
- report to the board of the foundation
- organize meetings
- establish the budgets and report of the balace of finances
- network with the local and national press
- publicist: write articles for local press and local news papers
- network with members of local political parties and town council
- argument for the municipality subvention
- fund raise for the foundation
- recruting personnel (supervise up to 14 desk assistants)
- speaking engagements and lectures at various conferences
- set up trade fairs, tourism exhibitions and art expositions
- establish and maintain the information and documentation system
- supervise filing cabinet, data-bank and archives
- promotion of Holland as a tourism destination by activities in various countries
- initiate school programs, outline and develop coourses on the subject of tourist information services, - in cooperatoin with ANVV (1970-1979)
- in cooperation with local newspaper: car rally (Paris-Dakar style) to South Iran (arrival status: 2nd of the Dutch teams)

period: February 1976 – February 1977

period A: February 1976 – November 1976
firm : Schiphol Frommer Hotel (headquarters USA), Amsterdam Airport
duties/experience:
- sales promotion and marketing
- public relations, guest relations
- manager on duty
- member Chamber of Commerce USA
- certified Hotel Marketing, Cornell University, New York

period B: November 1976 – February 1977
firm : Ibis Hotel Chain (headquarters Paris, took over Schiphol Frommer)
duties/experience :
- sales promotion and marketing
- public relations, guest relations
- manager on duty
- assisting the managing director as interpretor and translator French language
- Paris-based sales promotion in France
- Zagreb: HSMA congress on Marketing
- board of HSMA (Hotel Sales Management Assocation)

period: February 1976 – July 1979

firm : LOI (since 1971, up to 1990)
duties/experience:
- set up and establish the contents and level; of governmental certified tourism examinations
- write many study books for the Tourism Department
- advice educational institutes at the establishment of tourism courses/training
- teaching travelology and tourism
- lectures and workshops in career guidance in het field of tourism at vaious colleges and secondary schools

preparing to set up the ToerismeStudio
preparing to enter university

period : July 1979 – present ToerismeStudio Vivian Kleyn

firm: ToerismeStudio (self employed)
duties/experience :
- research on travelology
- publish study books (see list of publications)
- providing manpower to various enterprises in tourism, hotel business and trade fairs
- perform tourism oriented lectures to staff members of various institues in the field of travel, tourism, leisure and hopitality
- job placement students of Tourism schools and Hostess schools
- lectures and workshops in career guidance in the field of Tourism, Leisure and Hospitality
- teaching Tourism and Hospitality
- school management
- travel management
- complaint handling in the field of tourism for touroperators
- provide host/hostess services, HostessStudio (VSB world chess championships, Roosevelt Four - Freedoms Awards, etc.)
- establish, compose curriculum, Amsterdamse School voor het Reiswezen, ASR
- sales promotion
- public relations
- compile and establish level examinations in Tourism
- text writing for touroperators and airlines
- outline courses for private schools in the field of Tourism, Leisure, Reception management, Etiquette, Hospitality/personality, Business travel
- guest speaker on these subjects
- trade mission to Curaçao – on invitation Chamber of Commerce and Kabinet Gevolmachtigde Minister Nederlandse Antillen
- journalism in tourism
- editor and publisher Reisbrief
- editorial support to Magazine Vrienden van Het Nationale Ballet

besides assignements for many different enterprises, also commissioned by LOI and SVATOR (>SEPR), up to 1990

University of Amsterdam : linguistics, Master thesis The influence of the phenomenon travel on language
compile study results in the field of lexicology and lexicography in Italian language.
Specialization: tourism and travel linked terminology
Publication of Toeristisch Lexicon

Nel Roos Dansers
- practice classical ballet
- management of the ballet group for dancers who did stop their ballet carrier or ended their ballet teaching or ballet school

Publications authored :

title MIRT (1250 p. 4 vol)
subject incoming tourism
published by LOI 1983-1988

title Hostess Praktijk (100 p.)
subject practical training for hostesses
published by Euro Academy 1986

title Hospitality, ontvangst- en telefoontechniek (128 p.)
subject personality training
published by Instituut Schoevers 1989

title Reiskunde (500 p.)
subject travelology
published by Wolters-Noordhoff 1990

title Reiskunde Praktijkboek (220 p.)
subject travelology in practice
published by Wolters-Noordhoff 1991

title Toeristisch Lexicon (2500 entries)
subject lexicon for the travel business
published by Wolters-Noordhoff 1991

title Reisbrief (2-monthly publication, 8 p.)
subject educational magazine on travel and tourism
published by ToerismeStudio 1989-1999

title various educational syllabi
subjects polders en Delta
water en watersport in tourism
foreign languages for travel business
sales training for travel business
published by ToerismeStudio, LOI, Schoevers, and others

title The influence of the phenomenon travel on language (146 p.)
subject a lexicological and lexicographical research
published by ToerismeStudio

title Capricorns Columns (122 p.)
subject curiositeiten, common sense en commentaar (social and political)
published by ToerismeStudio

In preparation:
work title Harry Kleyn, fotograaf (ca. 120 p.)
subject photo selection oeuvre 1928 – 1983
published by ToerismeStudio

See appendix for complete list of publications

 

EXCERPT IN DUTCH

Travelologist Reiskundige

auteur/publicist, specialisatie: reiskundige en toeristische onderwerpen
beschrijvingen en definities van reiskundige termen en begrippen
inventariseren en vastleggen van reiskundige codes en afkortingen
onderwijs/opleidingen, trainingen, (gast)colleges m.b.t. Reiskunde, toerisme en hospitality
set up van opleidingen toerisme: vaststellen en aanleveren eindtermen, leerplan, exameneisen, lesstof (ook tailor made), docenten, promotieplan/-materiaal, enz.

Bondraadslid Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Bestuurslid (secretaris) Geotoer, vereniging van docenten toerisme en recreatie
diverse examenraden/-commissies, Landelijke overlegorganen, e.d. m.b.t. Toeristisch onderwijs
Voorzitter TourPRess Holland, nationale vereniging vaar toeristisch journalisten, auteurs, voorlichters en pr-adviseurs TourPRess Holland
Duo-raadslid politieke partij VOZ in Amsterdam Oud Zuid, portefeuille Verkeer en Ondernemen

       

 

De invloed van het reizen op de taal

Presentazione  

 

Met het onderwerp van deze doctoraalscriptie, tesi di laurea, komen de diverse disciplines van mijn leven samen. L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua is het sluitstuk van een levenlang studeren en werken. 

Reiskunde, mijn broodwinning, waaraan een studie toerisme ten grondslag ligt; een specialisme dat ik op tweeërlei wijzen heb toegepast. Enerzijds in de beide richtingen van de reisindustrie – incoming als directeur van een tourist information-bureau (vvv), en outgoing in de hotellerie en de touroperating –, anderzijds in het toeristisch onderwijs, met het ontwikkelen en begeleiden van toeristische examens en het opzetten van vele opleidingen, en met een vijfentwintigtal publicaties van studieboeken voor toeristische opleidingsinstituten..

Daarnaast de liefde voor talen en linguïstiek, met het beheersen van zes vreemde talen. En uiteindelijk de specifieke voorliefde voor Italiaans, voertaal voor deze Tesi di Laurea voor de titel van Doctorandus, inmiddels betiteld met Master, en oorzaak van drie en dertig jaar met plezier student aan de Universiteit van Amsterdam. 

 

De twee disciplines in mijn leven, reiskunde en taalkunde, kwamen reeds bijeen in de publicatie van het Toeristisch Lexicon, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991, met ruim 2500 lemmata uit de reiswereld. Hierin ligt het accent op de zijde van reizen en toerisme. Voor de zijde van de linguïstiek is er nu deze doctoraalscriptie over de invloed van het reizen op de taal, waarvoor de voertaal Italiaans is en de titel luidt  L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua.

 

De andere disciplines in m’n leven, politiek, journalistiek en klassieke dans, dragen in zekere zin eveneens bij aan deze these. De politiek – die zijn intrede in m’n leven deed toen ik in de jaren zestig en zeventig de politieke partijen moest enthousiasmeren voor subsidie aan de vvv – manifesteert zich sinds nu ruim zeven jaar in de functie van duo-raadslid (voz) in Amsterdam Zuid. Voor het schrijven van initiatiefnota’s, moties en amendementen is linguïstiek mijn wetenschappelijk fundament. De journalistiek – de eerste artikelen die ik voor de krant schreef, dateren eveneens uit m’n vvv-tijd – profileert zich na vele jaren van publicaties op papier (waaronder Reisbrief, 10 jaargangen, een vaktijdschrift in eigen beheer), nu steeds sterker in digitale vorm. Maar ziehier waar ballet toe aanzet: m'n geliefde recreatieve activiteit, de klassieke dans, houdt me bij de klassieke publicatiestijl: redactionele medewerking aan het Magazine van Het Nationale Ballet, in fysieke uitvoering op sierlijk papier.

 

 

 

11

 

Studeren, werken en dansen zijn verweven met – zoals mijn vader Harry Kleyn het noemde – de koempoelan, de familie en de vrienden die mij omringen. Allen die me zozeer lief zijn en mij altijd gestimuleerd hebben de doctoraaltitel te behalen. 

 

In primo principio Jan Willem Duns. Hij heeft heel wat van zijn werktijd ingeleverd ten gunste van deze tesi di laurea en heeft er tevens veel aan bijgedragen; door het beschikbaar stellen van studeerruimte en door te assisteren bij het onderzoek met bezoek aan bibliotheken en boekhandels, uitpluizen van publicaties en selecteren van relevante artikelen, door met frisse ideeën te komen en zorg te dragen voor de apparatuur en de materialen voor de technische realisatie. En altijd met veel geduld.

En de grote stimulans voor mijn levensloop, mijn moeder Thecla Niehe – zij kan de feestelijke afsluiting van m’n 33-jarige studie helaas niet meer meemaken. Bij elk behaald tentamen - en het waren er drie en dertig - was daar steevast een beloning ter aanmoediging.  En haar zus Lucretia die mijn vorderingen in tentamens steeds nauwkeurig bijhield en wier naam ik voor deze studie ook nu ze er niet meer is nog steeds als wachtwoord gebruik, alsmede haar zus Els – gelukkig kan zij de feestelijkheden wel ervaren. 

 

Jan Willem, alle zussen Niehe, en mijn broer Louis Kleyn die de ontwikkelingen met verbazing gadesloeg, en ook Dick van der Mark, geograaf, met ervaring als eindredacteur, mijn voorbeeld in volharding, en ten slotte Pierà Iussa die mij dertig jaar lang deskundig begeleidde, betekenden voor mij de stevige basis op wie ik steeds kon bouwen en die immer in mijn afstuderen bleven geloven.

Dottore Edoardo Francati, vele jaren directeur van ENIT te Amsterdam, heeft mij voor deze doctoraalthese met groot enthousiasme ideeën en adviezen aangedragen vanuit zijn expertise  toerisme en reiskunde. Dottoressa Chiara Ceddia, linguista, las gedurende de vorderingen alle teksten en gaf waardevolle taalkundige aanwijzingen. Met Anneserena Ferruzzi van Serena Libri, mijn buurtgenote en voorheen docent aan de universiteit, besprak ik de titel van deze these.

 

Mijn bijzondere dank is er voor Professor dr. Vincenzo Lo Cascio. Zijn colleges lexicologie en lexicografie werden voor mij de bevestiging en onderstreping van mijn liefde voor taal. De wetenschappelijke kennis die professor Lo Cascio overbracht, betekende voor mij een verantwoord fundament voor de publicatie van het Toeristisch Lexicon. Ik ben er bijzonder blij mee de hoogleraar bereid te hebben gevonden deze tesi di laurea ter beoordeling te bestuderen en dat ik zijn 

 

 

13

 

naam - bekend vanwege de realisatie van de Van Dale Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans en waarvoor ik drie entries mocht voorbereiden: altijd, ondanks en dankzij  – nu mag verbinden aan deze tesi di laurea.

 

Toen ik in 1979 met mijn universitaire studie begon, deed eveneens mijn leermeester, il mio professore dr. Mauro Scorretti, zijn intrede aan de Universiteit van Amsterdam. Ik herinner mij zijn colleges taalkunde in de eerste maanden. In rap Italiaans, uiteraard. Zo rap dat ik het nauwelijks, of niet, kon volgen en dus zijn gesproken woorden met een kleine tas-cassetterecorder opnam om voor een goed begrip het college thuis nog eens te kunnen beluisteren. De honderden heerlijke uren die ik van de gedrevenheid en van de Italiaanse allure gedurende de colleges van Mauro Scorretti mocht genieten, zullen mij straks met veel plezier doen terugdenken aan de universitaire periode in mijn leven. De met tropisch hout gelambrizeerde liften en collegezalen van het Bungehuis - beroemd om de expressieve details, het trappenhuis met de geglazuurde tegels en de art deco entree - in de Spuistraat en ook de fietsritten erheen langs de hoge bomen aan de ’s morgens vroeg dikwijls nog stille grachten, ervoer ik als een stimulans, een bron van inspiratie en leven, fons vitae.

 

Ik dank Mauro voor alles wat hij mij geleerd heeft over le strutture del linguaggio op het gebied van sintassi, morfologia, semantica, diacronia, en zo veel meer. Dank voor zijn adviezen en richtingduidingen, en voor het geduld waarmee hij mij begeleidde naar deze afronding van mijn doctoraalstudie Linguistica.   

 

 

 

 

 

Vivian F.C. Kleyn